ББҚ мемлекеттік тіркеуді ресімдеу

ББҚ мемлекеттік тіркеуді ресімдеу: 2 000 000 теңге (мемлекеттік бажды есептемегенде)

Тапсырыс беру

Сипаттама

Тіркеу процедурасы келесі кезеңдерді қамтиды:

 • Санитарлық-гигиеналық зерттеу (ингредиент құрамының, физикалық-химиялық көрсеткіштерінің сәйкестігін талдау, ауыр металдардың, радионуклидтердің, пестицидтердің, микотоксиндердің құрамын анықтау, микробиологиялық зерттеу және зертханалық жануарлардың өткір тәжірибесінде ағзаға уытты әсерін зерттеу).
 • Қазақ тағамтану академиясы базасындағы сараптау кеңесі ұсынған құжаттар жинағының сараптамасы.
 • Тіркеу нөмірін беру, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің Мемсанэпидқадағалау комитеті ҚР-да тіркелген Тауарлар тізіліміне енгізу.

ББҚ-ны тіркеу үшін қажет:

балалар тағамы өнімдеріне, тамаққа тағамдық және биологиялық активті қоспаларға, генетикалық түрлендірілген объектілерге, бояғыштарға, дезинфекция, дезинсекция және дератизация құралдарына, сумен және тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарға, химиялық заттарға, адам денсаулығына зиянды әсер ететін өнімдер мен заттардың жекелеген түрлеріне мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (бұдан әрі – мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) алу үшін:
қызметті берушіге:

 • өтініш;
 • мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті алуға арналған құжат туралы мәліметтер нысаны;
 • дайындаушы (өндіруші) куәландырған, оларға сәйкес өнім дайындалатын құжаттардың көшірмелері (стандарттар, техникалық шарттар, регламенттер, технологиялық нұсқаулықтар, ерекшеліктер, рецептуралар, құрамы туралы мәліметтер);
 • дайындаушының (өндірушінің) өзі дайындаған өнімнің (өнім үлгілерінің) ол дайындалатын құжаттардың талаптарына сәйкес келетіні туралы жазбаша хабарламасының көшірмесі;
 • бақылаудағы тауарларды қолдану (пайдалану, пайдалану) бойынша дайындаушының (өндірушінің) құжаттарының көшірмелері (Нұсқау, нұсқаулық, регламент,ұсынымдар) не көрсетілетін қызметті алушы куәландырған оның көшірмесі;
 • Үлгілерді (сынамаларды) іріктеу актісі;
 • тамақ өнімдерінде гендік-инженерлік түрлендірілген (трансгендік) ағзалардың, наноматериалдардың, гормондардың, пестицидтердің болуы туралы дайындаушының (өндірушінің) декларациясы;
 • заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізілімінен немесе жеке кәсіпкерлердің бірыңғай мемлекеттік тізілімінен үзінді көшірме.
 • көрсетілетін қызметті алушы куәландырған заттаңбалардың (қаптамалардың) көшірмелері немесе олардың макеттері;
 • көрсетілетін қызметті алушы куәландырған тағамға биологиялық белсенді қоспаның өзіндік белсенділігі туралы құжаттардың көшірмелері (құрамында белгісіз компоненттер, бейресми жазбалар бар препараттар үшін);
 • зерттеу (сынақ) хаттамаларының көшірмелері, (гигиеналық сараптама актілері), ғылыми есептер, сараптамалық қорытындылар.

Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің қолданылу мерзімі өнімді дайындаудың немесе бақылаудағы тауарларды Кеден одағының аумағына жеткізудің бүкіл кезеңіне белгіленеді.

ББҚ-ны тіркеу үшін қойылатын талаптар:

Тіркеуге жататын ББҚ үшін қажетті шарттар тұтынушыға қажетті ақпараты бар заттаңбаның, нұсқаулықтың болуы болып табылады:   

 • өнімнің атауы, шығару нысаны;
 • дайындаушының тауар белгісі (бар болса);
 •  ингредиент құрамы туралы мәліметтер, олардың құрамдас бөліктерінің нақты мөлшері (грамм, миллиграмм, миллилитр, пайыздық ара қатынасы), тағамдық құндылығы (энергетикалық құндылығы, ақуыз, май, көмірсулар, витаминдер мен микроэлементтер құрамы, физиологиялық тәуліктік қажеттіліктің пайызы көрсетілген, амин қышқылы құрамы, биологиялық белсенді заттардың құрамы);
 • тағамға биологиялық белсенді қоспалардың қасиеттері туралы мәліметтер, олардың мақсаты, қолдану бойынша ұсыныстар;
 • азық-түлікке биологиялық белсенді қоспалар талаптарына сәйкес келуі тиіс нормативтік құжаттың атауы;
 • өндірушінің, қаптаушының және буып-түюшінің атауы (фирмалық атауы), орналасқан жері (заңды мекенжайы) (егер өндіруші бір уақытта буып-түюші, буып-түюші болмаса);
 • қаптау бірлігінің номиналды саны (массасы немесе көлемі), дозалар саны және олардың номиналды саны (массасы немесе көлемі);
 • партия нөмірі, дайындалған күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары;
 • тағамға биологиялық белсенді қоспа дәрілік емес екенін көрсету;
 • нөмірі мен күні көрсетілген тағамға биологиялық белсенді қоспаны мемлекеттік тіркеу туралы ақпарат;
 • аурудың жекелеген түрлерінде қолдануға қарсы көрсетілімдер туралы мәліметтер.


 

Басқа қызметтер

Фольгалау

Фольгалау

Құрғақ өнімдерді араластыру

Құрғақ өнімдерді араластыру

Вакуумдық қаптама

Вакуумдық қаптама

Жапсырмалау

Жапсырмалау

Картон қораптарға қаптау

Картон қораптарға қаптау

Сусымалы және ұсақ даналы тауарларды қаптау

Сусымалы және ұсақ даналы тауарларды қаптау

Сақтау

Сақтау

Кеден одағының сәйкестігі туралы декларация (КО декларациясы)

Кеден одағының сәйкестігі туралы декларация (КО декларациясы)

Термошөгім

Термошөгім

Капсулаларды банкаға бөлшектеп өлшеу

Капсулаларды банкаға бөлшектеп өлшеу

Таңбалау

Таңбалау

Капсуляциялау

Капсуляциялау

Промо-копакинг (манипуляция қызметтері)

Промо-копакинг (манипуляция қызметтері)

Көшпелі өндіріс қызметі

Көшпелі өндіріс қызметі

Сұйық және паста тәрізді өнімдерді қаптау (құю)

Сұйық және паста тәрізді өнімдерді қаптау (құю)

Саше-бумаларға өлшеп қаптау

Саше-бумаларға өлшеп қаптау

Жинақтау

Жинақтау

Блистерлеу

Блистерлеу