Сүзгі пленкасы (шай немесе шөптер үшін)

125 (23 мкр) : ені 60 мм – биіктігі 70 мм-ге дейін

Бағасы 1г үшін: 5 тг

Тапсырыс беру

Басқа шығын материалдары